Årsmötesprotokoll FNH Västernorrland

Föreningen Nordsvenska Hästen i Västernorrland

Protokoll årsmöte i Lugnvik 2014-02-23

§ 1 Ordförande Knut-Erik Eriksson förklarar mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande för mötet – Lennart Hjeltström, till sekreterare valdes Victoria Svedberg.

§ 3 Till justerare valdes Torgny Klavevik och Per-Olof Hallkvist.

§ 4 Kallelse till årsmötet har skett via hemsidan och personligt brev till medlemmarna minst 14

dagar i förväg. Mötet godkänner kallelsen.

§ 5 Verksamhetsberättelsen presenterades, se bilaga.

§ 6 Ekonomin redovisades, balans- och resultaträkningarna fastställdes.

§ 7 Revisionsberättelse – bokslut och årsredovisning är utmärkt genomförda.

§ 8 Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2013. Beslut enligt revisorernas förslag.

§ 9 Val av distriktets ordförande – omval av Knut-Erik Eriksson.

§ 10 Val av övriga styrelseledamöter – omval av sittande.

Sekreterare Lennart Hjeltström

Kassör Åke Gustavsson

Ungdomsansvarig Jenny Lundqvist

Stoinventeringsansvarig/medlemsansvarig Mats Nyberg

Hemsideansvarig Martin Stugholm

§ 11 Val av fullmäktige på 4 år. Mötet väljer 2 företrädare, Mats Nyberg i första hand och Knut-Erik

Eriksson i andra hand. Övriga i styrelsen är ersättare.

§ 12 Val av revisorer och ersättare. Omval av sittande, Max Kempe och Kjell Vesterberg är

ordinarie, Torgny Klavevik ersättare.

§ 13 Övriga val som mötet önskar företa. Mötet fastställer att styrelsen utsett en hemsideansvarig –

Martin Stugholm. Mötet väljer 2 st suppleanter som ska kallas till alla styrelsemöten – Helena

Eriksson och Victoria Svedberg.

§ 14 Val av valberedning, omval av sittande – Jan-Ove Lundqvist och Tomas Berglund. Jan-Ove är

sammankallande.

§ 15 Motioner och andra förslag. Det har kommit in lite förslag om verksamheter och aktiviteter till

styrelsen. Det är lite svårt med logistiken då det är ett stort distrikt och man kan inte frakta runt

hästarna hur långt som helst, ett förslag är att ordna aktiviteter t.ex. i norra och södra delen. Man

skulle kunna anordna ett DM i brukskörning, material och kunskap finns i föreningen. Ett problem

vid anordnande av tävlingar är att det är svårt att hitta folk som kan hjälpa till. Mats Norell är

intresserad av att komma och hålla i en plöjningskurs, då behövs några som kan köras i par, det är

roligare om det blir flera. Då några var nya på årsmötet kördes en presentationsrunda, mycket

kunskap och erfarenhet fanns samlat på mötet. Olika idéer om hur man ska kunna utveckla

föreningen var att samarbeta med andra föreningar och med andra län. Det kanske går att ordna

tävlingar och aktiviteter på Nordvik, där finns bra resurser och förutsättningar. Man kan också

genomföra mindre träningsträffar i lokala klubbar, t.ex. på ridskolor. Föredrag kan man gärna

fortsätta att anordna. Hur kan man värva fler medlemmar? Hur kan vi visa upp hästen i samhället?

Det kan vara värt att kolla upp om det går att få bidrag någonstans för att ordna utbildningar och

liknande för att väcka intresse hos yngre generationer. Styrelsen får i uppdrag att bena ut vad som

ska göras under året och ta hjälp från resten av föreningen. Ett sätt kan vara att bilda olika

arbetsgrupper.

§ 16 Mötet avslutas.

Sekreterare Mötets ordförande

Victoria Svedberg Lennart Hjeltström

Justerare Justerare

Torgny Klavevik Per-Olof Hallkvist

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

30.06 | 12:07
Framsida har mottagit 24
04.06 | 19:54
Vårbrukardag 2015 har mottagit 1
25.03 | 15:19
Vedkörning har mottagit 3
01.03 | 15:55
Videovinter tom2018 har mottagit 5
Du gillar den här sidan