Hästiga nyheter.

Skrivet av Styrelsen FNH Västernorrland, den 1. jul, 2013

Styrelsemöte 2013-07-29.

Med anledning av att årets motioner till riksfullmäktigemötet har inkommit sent så förbehåller sig styrelsen att behandla dessa motioner på styrelsemötet.
Ett medlemsmöte kommer att anordnas under septembermånad. Där vi också kan redogöra för utfallet av årets riksfullmäktigemöte.
Närmare information om medlemsmötets datum återkommer vi om.