Hästköp & avelsinfo 1930-1970

År 1930 inköptes den på Björkåbruk födde Czar 493 e. Gausdalskungen 336 ue. Grane II 340 med vilken en värdefull konsolidering gjordes på det gamla Björkåblodet. På senare delen av 1930 talet lånades äldre beprövade hingstar. Bland dessa bör nämnas de goda typställarna Ajax 307 (morfar till Valde 643) och Flink 299. Den senare stod på Holm till dess att han vid 29 års ålder slaktades. Samma år som Czar493 utmönstrades inköptes AB-prem. femtonåriga Tarras 596, en norsk hingst som tidigare varit verksam i Västerbotten.Vid Wångenauktionen 1940 inköptes så Mas 1051 e. Cyklon 675 ue. Brising N. 1163 som emellertid utmönstardes för en magåkomma redan 1945. Mas 1051 hade förtjänster i ett grovt och korrekt benverk, men var indifferent i typ och saknade hingskaraktär. Hingsten förde inte aveln framåt

År 1946 förvärvades på inrådan av fältveterinären och premieringsnämdens ordförande Fritiof Wilhelmson av Södra Dalarnas hästvänner A-prem. Kvint 985 e. Valde ue. Egil, en hingst som av många ansågs vara en av Valdes 643 bästa söner. Typen förbands härmd till Ingemar 412 eran (far till Valde). Med hänsyn till den storvuxna, men i typhänseende mindre lyckade föregångaren Mas 1051, var inköpet av Kvint 985 lyckligt, även om hingsten stundom lämnade en avkomma med väl hårt temprament. 

Administrativt var föreningen oförändrad fram till 1951. Detta år skedde en sammanslagning med Bjärtråortens hästavelsförening som ägde Varg 1304 e. Risko ue. Exakt 717 en rastypisk, muskelfull och benstark hingst, men vilken liksom Kvint 985, hade väl hårt temprament. Dessa båda hingstar hade en energi som kunde försätta berg och som ofta gick igen på avkomman. Däremot var dom båda två snälla och fogliga att sköta och handskas med i stallet.

Sedan Kvint 985 försålts inköptes 1954 den till åren komna AB-prem. Åbjörn 1111 e. Ivrig 850 ue. Tarras 596. Sedan likaså omplacering skett av Varg 1304, förvävades från Dalsed i Älvsborgs län Tolle 1410 e. Tollstein 1143 ue. Uno 1068. Med denna hingst tillfördes härstammen nya blodslinjer. Tolle 1410 har varken Valde 642 eller Benus 652 i sin härstammning. Denna hingst verkade i föreningen åren 1957-1961 och lämnade efter sig ett förhållande vis stort antal utmärkta döttrar. Bl.a dämpades "framfarten" där det fanns dubbel dos med Kvint 985 eller Varg 1304 på mödernesidan

Från 1950-talets hingsthållning måste även nämnas att föreningen 1954 för att tillfredsställa travklientelet inköpte Reminsonen Bjelke 1400 från Wången. Denne visade emellertid låg fruktsamhet och togs redan efter två säsonger ur aveln. Det konstaterades efter kastrering att hingsten lidit av dubbelsidig härdformig testikeldegeneration av bestående natur som troligen var ärftlig.

1961 inköptes Idar 1530 e. Amant 1379 ue. Osmo 1338 som dock utmöstrades för kronisk fång redan 1964. Idar 1530 var en hejare till skogshäst med grovlek och tyngd som förtjänster och lämnade efter sig några körtåliga döttrar.

I april 1964 inköptes så av Korsnäs AB Gimåbruk, den då fyraårige Frank 1579 e Element 1452 u. från Norge importerade Bruna 16010 ue. Opdalsbrun N1637. Frank 1579 hade som föl inköpts av Korsnäs AB som å Gimåbruk uppfödde hästar för skogskörning. Professor Karl Eriksson besiktigade fölet Frank på inköpsresa för Wången, men konstaterade att den ena stenen ej var fullt nere och lät Gimouppfödningen ta hand om fölet som vid besiktningstillfället bara var tre månader. Chefen för Gimouppfödningen Per Persson, uppmärksammade ganska snabbt att han hade en unghingst utöver det vanliga i en av årskullarna. Frank premierades som fyraåring, fick sin B-bokstav och Boteåortens hästavelsförening som ny ägare till det facila priset av 15000 kr. Här träffade föreningen mitt i prick. Sedan 412 Ingemars dagar har Holm inte stått med en hingst av större betydelse för aveln. Frank 1579 var som individ helt perfekt med ett gott lynne, lugn och foglig, men med en stark framåtanda i selen när så erfordras. Just den häst vi i dagens läge önskar. Frank 1579, såldes 1970 till Väst Värmlands hästavelsföening. Frank 1579 var en hingst med en nedärvningsförmåga av mera ovanligt slag, både då det gäller nämnda egenskaper och som typställare. I aveln värdefulla rastypiska och korrekta Frankston förekommer numera både i Västernorrland och Värmland såväl som i andra delar av landet. Under hingsten år på Holm inköpte Wången en del Frankföl av vilka sex premierades, bland dem Räls 1639 som tämligen omgående satt in en son i aveln, Öjne. (Wången 1977).

Senaste kommentarer