Styrelseberättelser
Ising 1536
Välkommen till vår webbsida

Verksamhetsberättelse för
Boteåortens Hästavelsförening 2017

Bark 2022 betäckte 5 ston under 2017, antalet dräktiga ston är enligt ultraljudtest 5 st. Antalet betäckningar 2017 ligger på sammanivå som föregående år.
Bark 2022  visades upp 2017 på Wången för sundhetskontroll, utan anmärkningar. 
Jan-Ove har skött hingsten på ett föredömligt sätt och utöver detta gjort reklam för hingsten.
Knut Erik och Mats Nyberg har under året besökt nordsvenska hästens årsmöte  och 2 st fullmäktigemöten, dessutom deltog de vid avelskonferensen i Katrineholm.
 I övrigt kan sägas att Mats  ansvarat för stoinventerigen i länet under 2017.
Styrelsen har haft ett protokollfört styrelsesammanträde, samt ett antal samtal via telefon.
Under sommaren 2016 beslöt styrelsen att föreningen ska göra en studieresa till Slovenien i samband med att föreningen fyller 100 år.
Resan ägde rum 21-25 maj 2017.
38 medlemmar ur föreningen åkte med flyg via Köpenhamn till Ljubljana.
Där gjorde vi ett antal besök bl.a till Postojnagrottan, ett längre besök till Lipica Stud Farm, Lipizzaner hästarnas ursprungsstuteri. Stuteriet grundades 1580 för att förse habsburskahovet och hovstallet i Wien med rid och körhästar.
Där utöver besökte vi Bled som anses vara Sloveniens mest idylliska plats samt en rundvandring i Ljubljana.
Föreningens styrelse har under året bestått av Lennart Hjeltström ordf. Lennart Stattin kassör, Max Kempe Lars Näsholm och Mats Nyberg.
Styrelsesuppleant har varit Jan Ove Lundkvist.
Revisorer har varit Anders Bodin och Karl Anders Norman

Välkommen till vår webbsida

Styrelseberättelse 2016

Bark 2022 betäckte 5 ston under 2016, antalet dräktiga ston är enligt ultraljudtest 4 st. Antalet betäckningar 2016 ligger något lägre än föregående år.
Bark 2022 behövde ej visades upp 2016 på Wången för sundhetskontroll. Detta sker 2017. 
Jan-Ove har skött hingsten på ett föredömligt sätt och utöver detta gjort reklam för hingsten.
Knut Erik och Mats Nyberg besökte nordsvenska hästens dag och fullmäktigemötet, dessutom deltog de vid avelskonferensen i Katrineholm. I övrigt kan sägas att Mats arbetar och ansvarar för stoinventerigen i länet.
Styrelsen har haft tre protokollföda sammanträden, samt ett antal samtal via telefon.
Under sommaren 2016 beslöt styrelsen att föreningen ska göra en studieresa till Slovenien i samband med att föreningen fyller 100 år
Föreningens styrelse har under året bestått av Lennart Hjeltström ordf. Lennart Stattin kassör, Bruno Bolin Lars Näsholm och Mats Nyberg.
Styrelsesuppleant har varit Max Kempe.
Revisorer har varit Anders Bodin och Karl Anders Norman

Lennart Hjeltström

Välkommen till vår webbsida

Styrelseberättelse 2015

Bark 2022 betäckte 8 ston under 2015, antalet dräktiga ston är enligt ultraljudtest 5 st. Antalet betäckningar 2015 ligger något högre än föregående år.
Bark 2022 visades upp 2015 på Wången för sundhetskontroll och fick goda omdömen. Förutom detta rönte han stort intresse bland stoägarna.
Jan-Ove har skött hingsten på ett föredömligt sätt och utöver detta gjort reklam för hingsten.
Knut Erik och Mats Nyberg besökte nordsvenska hästens dag fullmäktigemötet, dessutom deltog de vid avelskonferensen i Strömsholm. I övrigt kan sägas att Mats arbetar och ansvarar för stoinventerigen i länet.
Styrelsen har haft ett protokollfört sammanträde, samt ett antal samtal via telefon.
Under senare delen av året påbörjades funderingar på aktiviteter inför kommande års jubileum 2017.
Föreningens styrelse har under året bestått av Lennart Hjeltström ordf. Lennart Stattin kassör, Bruno Bolin Lars Näsholm och Mats Nyberg.
Styrelsesuppleant har varit Max Kempe.
Revisorer har varit Anders Bodin och Karl Anders Norman

Lennart Hjeltström


År 2014

Boké 1979 betäckte 9 ston under 2014. Antalet betäckningar var betydligt högre än föregående år, 2013 4 ston mot 9 st 2014.Eftersom Boké 1979 tjänstgjort i området ett antal år så ansåg föreningen att det var dags att byta ut honom. Boké såldes till Blekinge.

Föreningen inköpte hingsten Bark 2022, premieringsbokstaven B, en rastypisk maskulin hingst med bra resning. Exteriör 40 poäng, bruksprov 45 poäng. Köpet föregicks av okulärkontroll, veterinärbesiktning och  provkörning. Barks första betäckningssäsong var 2014 då han  tillfördes fem ston. Ett föl kommer att födas i distriktet detta år.

Jan-Ove har skött hingsten på ett föredömligt sätt och utöver detta gjort stor reklam för hingsten.

En medlemsaktivitet genomfördes under året, nämligen en bussresa till Stockholm fredag till söndag. Under lördagen besöktes Friends Arena där en underhållande hästshow besågs.

Några av föreningens medlemmar besökte nordsvenska hästens dag och fullmäktigemötet Tingsryd.

I övrigt kan sägas att Mats arbetar och ansvarar för stoinventeringen i länet.

Styrelsen har haft ett protokollfört sammanträde, samt ett antal samtal via telefon.

Föreningens styrelse har under året bestått av Lennart Hjeltström ordf. Lennart Stattin kassör, Bruno bolin, Lars Näsholm och Mats Nyberg. Styrelsesuppleant har varit Max Kempe. Revisorer har varit Anders Bodin och Karl Anders Norman.      

År 2013

Bokè fyra ston, varav två dräktiga. Hingten har demonstrationskörts för Norra skogsägarna och Öviks energi i samband med en träff och förekommit i tidningen Vi skogsägare. I övrigt var deltagandet "ute i landet" ungefär som 2012.

År 2012

Boké 1979 betäckte tre ston varav två blev dräktiga. Antalet betkningar blev något lägre än tidigare år. Ser man till antalet betäckningar i landet så har dessa sjunkit väldigt mycket, sett emot dessa siffror så får vi känna oss nöjda.

Bokè visades upp på Wången för sundhetskontroll med bra omdömmen och i ett bra skick.

Hingsten medverkade också vid ett "kosläpp" där han rönte stort intresse.

Jan Ove arbetade för att genomföra en premiering i länet tillsammans med bl.a Tinkerrasen, men detta gick om intet.

Några av föreningens medlemmar besökte Grevagården och avelskonferensen.

Mats Nyberg arbetar vidare med stoinventeringen.

 

År 2011
Boké betäckte 5 ston under 2011, ett resultat som är något bättre än föregående år.
Några större aktiviteter har inte skett under året. Nämnas kan att hingsten visades upp på hästens dag på Solänget.
Annat arbete har besått i att planera för resan till Ungerne våren 2012. 

År 2010
År 2010 inköptes hingsten Boké 1979 från Mats Norell i Dalarna. Hingsten betäckte 4 ston under första året. Föreningens nya hingshållare blev Jenny och Jan-Ove Lundkvist Landsjö Arnäsvall. Jan-Oves stora hästvana samt att han är utbildad hovslagare passar väl in i bilden som hingsthållare.
Föreningen gjorde under året en studieresa till Spanien. Resan var planerad i maj månad, men på grund av "askmolnet" fick resan uppskjutas till oktober månad med allt vad detta innebar.
Första dagen besöktes en hästuppvisning Andalusian Horses Dance, en imponerande uppvisning av kuskar ich ryttare. Tyvärr så fick vi inte fotografera under uppvisningen. Utöver detta så besöktes de historiska städerna Cadiz och Sevilla.
Några av föreningens medlemmar har under året besökt olika FNH aktiviteter. 
År 2009
År 2009 var första året som föreningen inte ägde någon hingst. Lindus hade varit verksam i området under 6 års tid och styrelsen ansåg att tiden var mogen för att byta hingst. När man började sökandet efter en ny hingst visade det sig att inga intressanta hingstar fanns till salu. Styrelsen beslutade att låna hingsten Rolex 1937 under betäckningssäsongen och hoppades att senare få köpa den. Tyvärr så gick inte ägaren med på någon försäljning.
Rolex 1937 betjänade 7 ston. Ytterligare stoägare visade intresse för hingsten men av någon okänd anledning dök de aldrig upp.
Någon studieresa genomfördes inte detta år, däremot var det några från Boteåorten som besökte Elmia häst i Jönköping, en mycket trevlig och välarrangerad utställning.
Per-Ola har också sagt upp sig som hingsthållare åt föreningen efter många år (1965-2009). Ett stort tack för väl genomfört arbete.
Vidare kan nämnas att Per-Ola avgick ur FNH:s styrelse efter många års arbete.
Föreningen har även aktivt deltagit i FNH.s arbete främst genom Mats Nyberg och Knut-Erik Eriksson 

År 2008
Verksamhetsåret 2008 blev sjätte året med Lindus 1885. Hingsten betjänade 5 ston.
Föreningen har under året gjort en studieresa till Wien. Resa startade på torsdagseftermiddag med flyg från Midlanda till Wien via Arlanda, med hemkomst på söndagskväll. Deltagarantalet 59 personer.
Efter ankomsten till Wien var kvällen fri för aktiviteter.
Under vistelsen besökte vi Spanska Ridskolan och efter uppträdandet kunde vi kasta våra blickar mot häststallarna. Svensktalande guider lotsade oss runt i Slottet Schönbrunn och dess parker samt på en sightsiing tur runt i staden för att se historiska sevärdheter. Tid hade också avsatts för att göra egna promenader i staden. Lunch och middag serverades på typiska Österikiska restauranger.
Föreningen har även under året aktivt deltagit i FNH:s arbete inom distriktet, då främst genom Mats Nyberg och Knut-Erik Eriksson.
Lindus1885 såldes detta år till Västmanland.
Lindus har lämnat 7 stamboksförda ston och hingsten Stråberga Frasse 1971

År 2007
2007 blev Verksamhetsåret femte året med Lindus 1885. Hingsten betjänade 3 ston år 2007, av totalt 6 betäckningar i Y-län.
Föreningen har under året gjort en studieresa till Jönköping och Elmia. Mässan innehöll inte förväntad kvalité, dessutom var vädret inte det bästa.
Under året har föreningen deltagit med hingsten vid invigningen av Dannero ( ombyggnad av banan).
I länet visades 9 st nordsvenska brukshästar upp, varav ett sto uppnådde aktningsvärda 43 poäng. I landeter erhöll endast tre stycken 43 poäng.
Eftersom föreningen fyller 90 år under året, funderar styrelsen på att göra en större studieresa.
Resultatet blev, att styrelsen tog ett beslut om att göra en resa till Wien.

År2006
Verksamhetsåret 2006 blev fjärde året med vår hingst Lindus 1885. Hingsten betjänade två ston under året, varav båda blev dräktiga. Under året fick Lindus en avkomma godkänd som hingst, Stråberga Frasse 1971 och han står uppställd i Hallsberg.
Antalet betäckningar i länet har ökat något.
Föreningen gjorde en studieresa till Stockholm. Under färden ner till Stockholm gjordes ett stopp hos Stig H Johansson där vi fick besöka hans stallar och fick information om hur arbetet bedrivs på hans träningscamp.
Under lördagen gjordes ett besök hos polisrytteriet och beridna högvaktens nya stallar. Innan rundvandringen i stallarna fick vi en mycket intressant information om beridna polisens arbete, där man bl.a beskrev problematiken att möta olika typer av demonstrationer.
Lördagen avslutades med att besöka Globen Horse Show

År 2005
Verksamhetsåret 2005 blev tredje året med vår hingst Lindus 1885. Hingsten betjänade 3 ston, varav två blev dräktiga.
Lindus har deltagit på Timråskolans marknadsdag där han rönte stort intresse. Per-Ola körde hingsten i fyra timmar, trots detta var det många som inte fick åka.
Föreningen har under året gjort en studieresa till Nordsveska hästens dag i Rättvik. Arrangemanget var mycket välordnat där vi fick se ett antal nordsvenskar på en terrängbana och riduppvisningar i olika former. Dagen avslutades med en gemensam middag och dans för alla deltagare. Lite synd var att kvällens scenuppträdande inte kunde åtnjutas fullt ut på grund av väldigt mycket folk i salongen. Vidare anordnades en rundtur till olika turistmål för deltagare som inte ville närvara vid hästaktiviteterna.
Tack Dalarna för ett väl genomfört arrangemang.

År 2004
Verksamhetsåret 2004 blev andra året med vår hingst Lindus 1885. Lindus betjänade tre ston under året, varav ett kom från ett annat län. Lindus har genom sina goda köregenskaper och hingstkaraktär rönt ett visst intresse utanför distriktet. En förfrågan om att låna hingsten har inkommit från Södermanlands län, men av naturliga skäl kunde vi integå med på att låna ut hingsten.
Föreningen planerade en studieresa till Wången detta år, men på grund av att antalet deltagare blev för lågt, fick vi avboka resan.

År  2003
Verksamhetsåret 2003 blev första året med vår nya hingst Lindus 1885. Hingsten betjänade två ston under året. Lindus har genom sina goda köregenskaper och hingstkaraktär rönt ett visst intresse utanför distriktet.
Detta kan medföra att ston från granndistrikten kan komma att tillföras Lindus.
Föreningen gjorde under året en studieresa, denna gång till Stockholm och Menhammars stuteri på Ekerö. Menhammars Stuteri får väl anses vara en av Sveriges förnämsta uppfödare av travare, med en verksamhet som sträcker sig mer än femtio år bakåt i tiden. På stuteriet fanns fyra aktiva hingstar Mack Lobell, Express Ride, Fast Photo samt nestorn bland sveriges travhingstar Zoot Suit. Zoot Suit som var svensk hingschampion 1991-1996 
var vid besöket 30 år gammal och hans avkommor har tjänat närmare en kvarts miljard. Efter att ha anlänt till Menhammars mottogs vi på ett förträffligt sätt. Under en avstressad rundvandring där vi besökte bland annat veterinäravdelningen och fick information omkring problematiken med inseminering. Ett annat intressant område var Stuteriets filosofi bakom uppfödning och träning av unghästar. Här bedrivs bl.a kall lösdrift, vilket innebär att unghästarna under första året utvecklas tillsammans i flock och på så sätt bygger upp muskulaturen. Metoden påminner om hur man bedrev hingstuppfödningen på Wången en gång i tiden.
Ett stort tack till stuteriet för dess lärorika information.

År 2002
Under verksamhetsåret 2002 har föreningen stått med hingsten Bojman 1808, han tillfördes tre ston.
Bojman togs ur avel efter säsongen 2002, främst på grund av en ständigt återkommande hudåkomma.
Föreningen har under året inköpt en ny hingst Lindus 1885 av Erik Andersson Högåsen Karlskoga. Hingsten har väckt ett visst intresse bland hästägarna i länet, om man skall döma av de besök och uttalanden som gjorts.
Föreningen har under året gjort en studieresa till Finland. En mycket uppskattad resa.

ÅR 2001
Under verksamhetsåret 2001 har föreningen stått med hingsten Bojman 1808, han har tillförts 3 ston. Ser man till antalet betäckningar i länet så har dessa minskat något.
Glädjande för oss i föreningen är att Per-Ola Olsson för närvarande är vice ordf. i premieringsnämnden. Vidare kan nämnas att Per-Ola håller kurser i exteriörbedömning av nordsvensk brukshäst. Det känns både roligt och inspirerande att vi har en medlem i en så framskjutande position.
Föreningen största arbete under året har varit, att tillsammans med Nordviks naturbruksgymnasium genomföra Nordsvenska hästen dag på Nordvik. Arrangemanget blev speciellt lyckat eftersom det sammanföll med Nordviksdagen och dess aktiviteter.
Mycket uppskattade aktiviteter från vår sida blev Alf Olofssons köruppvisningar och kanonspannets uppträdande.
Dagen avslutades med middag och dans på Kramfors folkets park. Att dagen blev synnerligen lyckad har vi förstått av all beröm vi fått från landets alla hörn.
En styrelseledamot, Ivar Wiklund, avböjde återval till styrelsen. Ett stort tack till honom för allt arbete han utfört.

År 2000
Under verksamhets året 2000 har föreningen i likhet med tidigare år stått med hingsten Bojman 1808, han har tillförts 5 ston. Övriga hingstar i länet, Klave och Marsk har tillförts 3 respektive 1 sto under samma år. Ser man till antalet betäckningar i länet så har dessa ökat något.
Vid FNH:s årsmöte deltog Per-Ola Olsson och Per Persson och Mats Nyberg.
Lennart Hjeltström och Per-Ola Olsson har under året deltagit i en avelskonferens i Katrineholm. Deltagarna blev indelade i grupper med uppgift att tycka till i olika frågor rörande nordsvenska hästen framtid. En sammanställning av de olika gruppernas redovisning gjordes, för vidare befordran till nordsvenska hästens styrelse. Det blir nu styrelsen sak att avgöra hur man går vidare med de tyckanden som framkom.
Föreningens största arbete under året har varit att tillsammans med nordviks naturbruksgymnasium planera och utforma den gemensamma aktivitetsdagen. Samarbetet har gått mycket bra och allt pekar på ett lyckat evenemang.
I likhet med tidigare år har föreningen även detta år planerat en resa till Stockholm, med ett studiebesök på Harjs bruk i Uppland.

År 1999  
Under verksamhetsåret 1999 har föreningen stått med Bojman 1808, han tillfördes i likhet med tidigare år två ston. Klave har även 1999 varit verksam inom länet och tillförts två ston. Ser man till antalet betäckningar så är det lika som föregående år.
Vid FNH:s möte deltog Per Persson och Per-Ola Olsson
Boteåortens hästavelsförening kommer 2001 att anordna Nordsvenska hästen dag vid Nordviks naturbruksgymnasium. Styrelsen har därför beslutat att skicka två representanter från föreningen till årets hästdagar i Ingelstadför att titta på deras organisation.
Föreningen kommer inte att utdela något stipendium till Nordviks naturbruksgymnasium detta år på grund av att ingen av årets elever uppfyller de kriterier som föreningen ställt krav på.
Däremot har föreningen givit ett bidrag på 3000kr till Boteå-Styrnäs dagens minneslopp på Dannero travbana den 9:e juni detta år.
I likhet med tidigare år hade föreningen även detta år planerat en resa. Tanken var att vi skulle besöka bl.a en norsk häststation. Planeringen av resan hade kommit mycket långt, när en av våra medlemmar med bil kontrollerade färdväg och resmål. Inget av av vare sig resmål eller färdväg var av nöjaktig kvalité, varför resan måste inställas.

År1998
Under verksamhetsåret 1998 har föreningen stått med hingsten Bojman 1808, han har tillförts under året två ston, en minskning med tre ston jämfört med 1997. Bojman har under året fått konkurens av hingsten Klave, vilken tillförts 2 ston. Ser man till antalet betäckningar i länet så är dessa lika som 1997.
Vid nordsvenska hästens årsmöte deltog från vår förening Per Persson och Per-Ola olsson. Boteåortens hästavelsförening kommer 2001 att anordna Nordsvenska Hästens dag, denna kommer med största sannolikhet att förläggas till Nordviks naturbruksgymnasium. Styrelsen har därför beslutat att skicka två representanter till årets hästdagar i Brålanda för at titta på deras organisation.
Föreningen har under året tilldelat en elev vid Nordviks naturbruksgymnasium (Joakim Karlsson) ett stipendium på 1000 kr. Karlsson har visat synnerligen gott hand havande av hästens vård och skötsel samt även gott handlag med häst i skogskörning.
I likhet med tidigare år har föreningen anordnat en studieresa, detta år till Finland, där vi besökte en stor häststation under ledning av Hans Sidbäck. Deltagarna fick bl.a lyssna till ett föredrag i ämnet hästpskologi samt inblick i tekniken omkring körning med fyrspann.
Många föreningsmedlemmar deltog och omdömet om resan blev mycket positvt.'

År 1997
Under 1997 tillfördes Bojman 1808 5 ston, en ökning med två ston jämfört med tidigare år. Ytterligare två ston anmäldes men dessa visade ingen bruns, varför de blev obetäckta.
Även detta år har Bojman presenterats inför stor publik. Bojman var förspänd framför ett stort timmerlass, från vilken kungen invigningstalade när SM på skidor i Sundsvall invigdes. Därutöver tjänstgjorde Bojman vid prisutdelningarna där samma timmerlass utgjorde prispall. Hingsten uppträdde mycket lugnt och harmoniskt trots en störande omgivning. Bojman utgjorde en stor PR för den nordsvenska brukshästen.
Vid nordsvenska hästens årsmöte i Dingle kunde tyvärr ingen från Västernorrland deltaga. Av utskickat protokoll framgår att inga större frågor diskuterades. Däremot kan Y-län och Boteåortens hästavelsförening glädjas åt att Per-Ola Olsson invaldes i FNH:s styrelseför perioden 1997-2001.
I likhet med tidigare år har föreningen anordnat en resa till Stockholm och Globen Hors show.
Föreningen kommer inte att utdela några stipendier till bästa elever i brukskörning vid Nordviksskolan detta år. Förklaring till detta framgår av följande.
Under läsåret 97-98 framkom att undervisningen ej genomförts enligt de statuter föreningen uppsatt. Detta framkom när en föreningsrepresentant besökte skolan och sammanträffade en elev, som genomgick en kurs där bl.a skogskörning ingick. Enligt denna elev var det mycket ovisst om någon undervisning i brukskörning skulle bedrivas under läsåret. Detta föranledde ett brev från föreningens ord. till skolans rektor. I brevet begärdes ett möte med skolans rektor, för att genom honom med säkerhet få veta hur undervisningen var upplagd. Vi begärde också att få besöka skolan en dag, när eleverna utövade skogskörning, för att på detta sätt bilda oss en uppfattning om vilka elever som kunde komma i fråga för stipendier. Tyvärr har skolans rektor inte besvarat brevet, vilket vi betraktar som mycket nonchalant.
Föreningen har under året kopierat över gamla filminspelningar till video och placerat kassetterna i brandsäkert förvar.

År 1996
 Under verksamhetsåret 1996 har föreningen stått med hingsten Bojman 1808, han tillfördes s ston.
Bojman har även visats upp vid hästens dag i Hudiksvall, där han rönte stort intresse bland publiken. Man kan konstatera att hingsten gör en mycket god PR verksamhet för den nordsvenska brukshästen vid olika tillställningar. Tyvärr så är avsättningen för föl mycket dåligt, vilket medför att få ston tillförs hingsten. Vid nordsvenska hästens årsmöte deltog från föreningen Per Persson. För första gången på flera år, har föreningen inte behandlat några remisser från FNH.
Boteåortens hästavelsförening har under året gjort en studieresa till Stockholm och Globen för att titta på en galaföreställning till häst. I samband med besöket fick vi också förmånen att besöka stallarna och ta del av dess uppbyggnad samt hur arbetet går till i stallarna vid dessa evenemang.
Föreningen har även detta år utdelat stipendier till bästa elever i körning med häst vid Nordviksskolan. Vissa påståenden om att hästutbildningen har ändrat inriktning vid skolan har nått föreningen, vilket föranledde oss att undersöka detta. Undersökningen visar att man inte har ändrat inriktning, men att kvalitén på utbildningen har försämrats. Detta medför att vi inför kommande år måste kontrollera vilken typ av utbildning och vilken nivå som ges vid skolan, innan eventuella stipendier utdelas. Föreningens avsikt med stipendierna är att främja duktiga elever i skogs och brukskörning.

År 1995
Under verksamhetsåret 1995 har föreningen stått med Hingsten Bojman 1808, vilken tillförts 4 ston. ser man bakåt så har föreningen betjänat 4-5 ston varje år, förutom 1993 då tillfördes Bojman 8 ston.
Inför Nordsvenska Hästens Årsmöte i Halland har styrelsen tagit del av och diskuterat ett antal inlämnade motioner Styrelsen beslut skulle ligga till grund vid en eventuell omröstning på årsmötet. Från Västernorrlands län deltog en representant, Lennart Hjeltström.
Styrelsen har verkställt föregående års årsmötesbeslut, att utdela ett stipendium till de två bästa eleverna på Nordviks lantbruksgymnasium i ämnet häst och körkunskap. Beloppet 2000 kr delas lika mellan eleverna
.

År 1993
Under verksamhetsåret har föreningen stått med hingsten Bojman 1808.
Bojman tillfördes 8 ston, en liten ökning jämfört med tidigare år.
Bojman 1808 inköptes från Uppland 1992.
Till skillnad från föregående år har antalet remissvar till FNH varit något färre. Enda remissvaret av någon dignitet har varit några synpunkter till den avelskonferens som hållit under 1993. Dessutom har vi svarat på en del skrivelser om bl.a CEM-testen.
Den stora händelsen för oss inom Boteåorten har varit jubileumsresan -75-år till  Stockholm och bese "Tato" exersis till häst.
Boteåortens hästavelsförening har även under året drabbats av två stycken trgiska händelser, nämligen att Nils-Olov Nilsson föreningen ordf. samt Hans Erik Boman styrelsereresentant har avlidit.

ÅR 1992
Under verksamhetsåret har föreningen stått med hingsten Dävert 1722, vilken tillfördes 5 ston. Detta skulle bli hans sista säsong som avelshingst. Han ersattes under året med Bojman 1808.
Dävert 1722 har lämnat 8 stamboksförda ston 2 diplomston och hingstarna Integral 1789, Mysack 1816 och Profil 1868.
Till FNH:s årsmöte ingick föreningen med motioner där vi krävde bättre information om problemet med hovbroskförbening, samt krav på bättre information från FNH rörande avelsfrågor i allmänhet. Dessutom ingick styrelsen med en skrivelse till FNH:s styrelse där vi skarpa ordalag tog avstånd till det sätt på vilket man behandlat hästkarlen och hedersordföranden Sven Dyrendal
I likhet med tidigare år har verksamheten kretsat kring hingsten och Per-Ola Olsson.

ÅR 1991
Under verksamhetsåret 1991 har föreningen stått med hingsten Dävert 1722, vilken tillfördes 4 ston, må anses otillfredsställande, men som rätt väl speglar avelsläget i landet. Det är rätt nedslående med tanke på de bistra tider vi lever i och som förmodligen ligger framför oss där nordsvenska brukshästen måste betraktas som en viktig faktor i miljövårdens och energi- och resurshållningens tjänst.
CEM-prblemet finns fortfarande kvar. Vår  hingst är testad och befunnen symtomfri. Statens Jordbruksverk har beslutat att fortsätta CEM-kontrollen även 1992
Missnöjet med vår topporganisation och dess kontakt med de lokala organisationerna har under 1991 ej minskat. Vi i Boteortens hästavelsförening känner oss ej ha det stöd och ej heller få den inspiration vi skulle vilja ha av FNH.

År1990
Under året har föreningen stått med hingsten Dävert 1722, vilken tillfördes 7 ston. Dävert har också CEM-testats och befunnits fri från denna besvärliga åkomma.
Som kuriosa kan nämnas att Dävert varit "fotomodell" och kan nu beses i hela Europa, ja kanske hela välden. Detta beroende på att paret Dävert-Olsson varit med i en reklam- och jubileumsfilm, inspelat till SAAB-SCANIAS 100-års jubileum

År 1989
Under verksamhetsåret har föreningen stått med hingsten Dävert 1722 vilken tillfördes 9 ston. Glädjande nog kan nämnas att Dävert fick en treårsavkomma godkänd på Wången vid vårpremeringarna därstädes.
Under sommaren var Boteåortens Hästavelsförening representerad med den äran på husdjursmässan i Sollefteå. Paret Olsson-Dävert har även detta år varit föreningens ansikte utåt.
Under våren 1989 anordnade föreningen en studieresa till Stockholm där bl.a Kungliga Hovstallarna besöktes. Som ciceron hade vi turen att få hästkarlen Ingvar Sundin, som på ett initierat och medryckande sätt visade anläggningen, hästarna och vagnarna.

År 1988
Under verksamhetsåret utbyttes föreningens hingst Ämne, nu stationerad på Gotland, mot hingsten Dävert 1722. Tyvärr tillfördes Dävert 1722 under betäckningssäsongen 1988 endast 7 ston.
Per-Ola Olsson har på olika sätt gjort PR för hingsten och föreningen under året. Midsommaren 1988 ingick Dävert i ett fyrspann som drog en gammaldags brandspruta, allt ingående i celebrerandet av100-års jubileet av stora branden i Sundsvall. Olsson-Dävert intog också en hedrande 2:plats i DM i skogskörning i Öviks trakten. Dävert ingick också i ett 6-spanns kanonspann vid FBU dagarna i Sundsvall. 1988 års premieringar i länet har förrättats av Per-Ola och Per Persson. Noteras bör att i hela norra Sverige finns endast två kvalificerade premieringsförrättare att dömma samtliga raser, Per-Ola Olsson och Bengt Lindström Östersund. Per-Ola har även anlitats som premieringsförrättare i Gästrikland Uppland.

År 1987
Verksamheten har under året 1987 i likhet med de senaste åren kretsat kring hingsten Ämne1680. Tyvärr är betäckningssiffrorna låga, endast sju ston tillfördes hingsten under betäckningssäsongen. Detta är något som tyvärr vidlåder all kallblodsavel här i Norrland. Trots detta har styrelsen för avsikt att inför 1988 års betäckningssäsong införskaffa en ersättare för Ämne. Ämne har under året under en period gjort PR för hästavelsföreningen genom att ha gått som taxihäst i Härnösand.
Ämne 1680 Har lämnat 21 stamboksförda ston, 11 diplomston och hingsten Kagg 1813. Tyvärr så dog hingsten på färjan över till Gotland.
Under DM i skogskörning arrangerad av Nordviksskolan, Wångens hästkörarkår och Jordbrukarungdomens Förbund placerade sig Ämne och Per-Ola Olsson på första plats. I SM i plöjning belade samma duo en hedrande 4:e plats. Per-Ola Olsson har genomgått en premieringskurs på Valla gård i Linköping. Premieringsförrättare i vårt län har även i år varit Per-Ola Olsson med Per Persson som medhjälpare.
Under året gick vår mångårige ordförande mm och hästavelsföreningens ansikte utåt, Lars Dahlstedt ur tiden. Vad han betytt för vår förening kan ej nog uppskattas. Verksam som ordf. i föreningen 1946-1987. Till ny ordförande i föreningen valdes Nils Olov Nilsson.

År 1981
Periden 1976-1980 är det endast nordsvensk arbetshäst och varmblodig travare som ökat antalet betäckningar (+21,3% resp. 40,1%.) Den nordsvenska arbetshästen har numera en utbreding som omfattar hela landet.
I mars inköptes, efter Åbo 1671 som togs ur avel på grund av genomgående hovsprickor ( båda fram), Wången uppfödda Ämne1972 en hingst som sedan den lämnade Wången 1976 varit stationerad i Halland. Årets hingsthållning har liksom tidigare år på ett mycket förtjäntfullt sätt handhafts av Peo-Ola Olsson, Bäclands hingststation. Ämnes språngrulla omfattar 26 ston varav tre med ägare från Västerbotten. Inte mindre än sju av de betäckta stona härstammar från södra delarna av landet. Per-Ola Olsson har tjänstgjort som premieringsledamot i länet och är tillika fullmäktigeledamot i FNH. Föreningen ordf. Lars Dahlstedt är vice ordf. i FNH.

ÅR 1980
Åbo 1671 togs på grund av genomgående kroniska hovsprickor, båda fram, ur avel efter årets betäckningssäsong. Föreningen står sålunda över årsskiftet utan hingst. Full ersättning har 20000 kronor, har erhållits
av Jordbrukets försäkringsbolag. Styrelsen har beslutat om inköp av en
ny hingst i god tid före 1981 års betäckningssäsong. Åbo 1671 har under sin tid i föreningens ägo betjänat 109 ston. Hingstens hovsprickor kan inte härledas bakåt i härstamningen, och avkomman är ännu så ung, att det ej går att nu avgöra om ärftlig disposition föreligger.
Per-Ola Olsson har därjämte tjänstgjort som premieringsledamot i länet och som lärare i av lantbruksnämnden ordnad veckolång hästkörarkurs.
Föreningen ordf. Lars Dahlstedt är tillika vice ordf. i FNH har bl.a varit förordnad som rasrepresentant vid hingstpremeringar i olika delar av landet.
Åbo 1671 har totalt lämnat 8 stamboksförda ston, ett diplomsto och hingsten Edikt 1729

År 1979
Föreningen står fortfarande med Åbo 1671 som i början av året flyttades från HB Holm Säteri till nyskapade Bäclands hingststation som nu framgångsrikt drives av föreningens ledamot Per-Ola Olsson.
Åbo1671 betjänade 1978 22 ston med 60% dräktighet. Under 1979 har språngrullan sjunkit till 12 ston. Det lägre antalet kan hänföras till att inga ston från Holm Säteri betjänades av Åbo, samt att Västerbottendistriktet inköpt Wångenhingst varigenom ston från dett län uteblivit.
I sedvanlig ordning har föreningen medverkat i avelsbefrämjande åtgärder på olika områden. Såväl föreningen ordf. som Per-Ola Olsson har bl.a hjälpt till med en veckolång hästkörarkurs som i Lantbruksnämndens regi hållits i Ramseleområdet. Per-Ola Olsson har dessutom tjänstgjort som premieringsförrättare i länet
.

År 1978
Sedan Handelsbolaget Holm Säteri sagt upp den sextioettåriga hingsthållningen till årsskiftet 1978-1979  har styrelsen på stämmans uppdrag företagit åtgärder för fortsatt verksamhet. Åbo 1671 flyttas till Bäckland Ramvik, där f. stallförman på Holm Säteri arrenderat en gård. Per-Ola Olsson ämnar där driva hingsthållning, unghästinkörning, hovvård mm.
1978 visar Åbos språngrulla 22 ston. Alla ston har fertilitetskontollerats av veterinär. Av Åbos årskull har Wången inköpt två hingstföl båda undan Holm Säteris välkända stostammar. Hästavelsföreningen ber i samband med kommentarer om hingsthållningen att till Holm Säteri, tidigare Björkå AB få framföra ett varmt tack för den sextioåriga hingsthållningen. Det är helt unikt med en och samma hingsthållare under så lång tid.
Föreningen ordf. som tillika är vice ordf. i FNH har varit föredragshållare i olika delar av landet på fullmäktigemöten och hästdagar samt domare i draglagsprov på lantbruksmässan ELMIA i Jönköping. Av SLI ( Statens lantbruksinformation) har ordföranden vidare haft uppdrag att skriva en broschyr i serien forskning och praktik om Hästen i skogen.

År 1977
Åbo 1671 betäckte 23 ston, varav 15 blev dräktiga. Samtliga ston har fertilitetskontrollerats i samband med betäckningen.
Föreningen firade sin 60-åriga tillvaro med en hästdag på Holm Säteri, vilken gård allt sedan föreningen bildades varit hingststation. Dagen började med öppningsanförande av föreningen ordförande, fortsatte med effektprov framför mätarvagn med tre hingstar och tolv ston.
Prislista                                                     Kp          Poäng        Pris
Åbo 1671 Boteåortens hästavelsförening     250            4,2          1:a
Santos 1643 Skorpedsorten hästav. för.     250             4,2          1:a
Holarpojken 1668 G. Svensson Holafors      200            3,5          3:dje
Fölston
Prima 19613 Erland Kjellgren Sidensjö        275             4,5          1:a
Dolme-Docka 17506 Karl Persson Lövliden   275             4,3          1:a
Mirrian 19745 Sven Stattin  Bjärtrå            175             3,8          2:dra
Lena II 19611 Jonas Jonsson Mörtsjö          250             2,5          2:dra
Lena I 19540 Handels AB Holm Säteri          225             3,3          2:dra
Diana19750 B.Boström Norrflärke               225             3,5          2:dra
Lotta 20025 Folke Hedberg Mellansel          175             3,5          3:dje
Isabella (stbf) Gunnar Jönsson Holm           150             3,0          3:dje
Docka (stbf)     Gunnar Jönsson Holm         175             3,0          3:dje
3-åriga ston
Pålva Bertil Forsberg Bredbyn                        Inkörningspremie 200kr
Paja (diplom) Handelsbolaget Holm Säteri     Inkörningspremie  200kr
Silva II M. Täljeblad Bjurholm (AC län)          För stamboksföring

Efter lunchpaus visade en åretruntkörare från Julita gods i Sörmland hur han med sin vinch försedda boggievagn för parhästar på ett biologiskt, ekologiskt och ekonomiskt överlägset sätt tog fram virket ur gallringsavverkning till skogsbilväg. I anslutning härtill klargjorde boggievagnens kontruktör Stig Breitholts för vagnens konstruktion som tillika möjliggör ett fyrdubbland av den levande dragkraftens prestationskapacitet jämfört med äldre metoder, samtidigt som hästarna utsötts för högst normala påfrestningar. På kvällen följde supé på Björkuddens turisthem i vilken deltog ett 70-tal medlemmar och inbjudna gäster. Vid supén överlämnade FNH till Handelsbolaget Holm Säteri en minnesgåva för 60-årig värdefull hingsthållning samt till föreningen ett postogram av följande lydelse: I anledning av er förenings sextioåriga tillvaro framför FNH sin varma lyckönskan. Till denna lyckönskan vill FNH foga ett varmt tack för det utomordentligt skickliga och målmedvetna arbete, som er förening utfört och utför till den nordsvenska hästavelns bästa. Genom att Boteåortens Hästavelsförening bildat skola inom en rad för hästaveln betydelsefulla områden framstår er förening som ett föredöme för alla hästavelsorganisationer i landet. Med varma välgångsönskningar för Föreningen Nordsvenska Hästen
Sven Dyrendal, ordf.

År 1976
Åbo 1671 inköptes 1975. Året 1975 var dräktighetsresultat så lågt som 45%, varför man lät veterinärhögskolan undersöka hingstens sperma. Undersökningen visade att hingsten inte hade något fel på sin sperma. Den låga dräktighetsprocenten måste bero på andra orsaker.
Under 1976 betjänade Åbo 1671 20 ston med fullgott dräktighetsresultat.
Av Åbos 1671 första årgång har två av hingstfölen gått till Wången.
Föreningen har med Åbo 1671 deltagit i hästdagar på Dannero travbana den 3-4 sept. Åbo erövrade därvid förstapris i genomförda dragprov.

År 1974
Adertonåriga Ising utmönstras på grund av nedsatt fruktsamhet. Spermaprov togs vid tre tillfällen. Samtliga prov visade 45-50% felaktiga mittstycken (normalt 5%). Ising betäckte 23 ston varav 6 efter dräktighetskontroll konstaterades icke dräktiga och kunde överföras till Skorpedsortens hästavelsförening lånade Namn 1612, vilken hingst dessutom under lånetiden betjänade ytterligare ett antal ston.
Föreningen skänkte ett hederspris till Wångens 50 års jubileum avsett att tilldelas deltagande sto som av dommar nämnden ansågs ha största avelsvärdet. Priset erövrades av Lona III som bl.a lämnat tre diplomston och två premierade hingstar.

År 1973
Föreningen står fortfarande med  väl bibehållna Ising 1536 född 1957. Ising har detta år betjänat 27 ston. Från Västernorrlands län har ett hingstföl efter Ising 1536 ue. Frank 1579 sålts till Wången och fyra stoföl e. Ising 1536 till Kopparbergs län.

År 1972
Föreningen står alltjämt med A-pr. Ising 1536, vilken under säsongen betjänat 25 ston. Dräktigheten för 1971 års betäckningar blev 58,3%, vilket får anses för lågt. Två av Isings i länet födda föl har inköpts till Wången, där det för närvarande står tolv hingstämnen efter hingstar som ägts resp. ägs av vår förening.
Ett antal ston har erhållit omkostnadsbidrag för transporter till föreningens hingst. Rabatterad prenumeration på tidskriften Hästen har företagits åt de föreningsmedlemmar, som önskat.
Unghästbetesverksamheten har under året avvecklats helt i det att fastigheten sålts.

År 1971
Föreningen står för närvarande med A-premierade Ising 1536 vilken under säsongen betjänat 24 ston från vitt skilda delar av länet jämte ett elitsto från AC-län.
Unghästbetet i Solum har inte varit fullbelagt. Tyvärr anmäla en del hästägare sina unghästar och komma sedan inte med dem till betesgång utan att ens lämna återbud härom.
De unghästar av nordsvensk brukshästras som körs in och som därefter dressyrgranskas av länets premieringsförrättare erhåller inkörningspremie med 150kr.
Härjämte har till FNH:s förfogande ställts ett belopp att disponera för vissa avelsbefrämjande åtgärder.

År 1970
I enlighet med stämmobeslut har föreningen lämnat ekonomiskt understöd för utvecklingsarbete av körredskap för häst i skogsbruket, vilket bidrag ställts till FNH.s förfogande. Till några intresserade medlemmar har även kunnat lämnas resebidrag för studiebesök vid FNH:s årsstämma och hästdagar i Rottneros. Inkörningspremier har vidare tilldelats tre st treåriga ston.
Hingsthållningen hand has fortfarande av Björkå Aktiebolag med Holms Säteri som stationeringsort, där där föreningens hingstar genom stallförman Per-Ola Olssons försorg får utomordentlig vård. Frank 1579 som varit i föreningens ägo sedan 1964, har våren 1970 sålts till Väst Värmlands Hästavelsförening, Koppom. Av någon anledning dröjde något inpå betäckningssäsongen innan föreningens styrelse kunde förvärva kvalificerad hingst. så småningom lyckades det få lös A-premierade Ising 1536.
Ising lämnade Wången som topp 1961, med Nordmalings traditionsrika hästavelsförening som stationeringsort. Hingsten gick sedermera till den i nordsvenska hästavelskretsar välkände Karl Andersson, Kärra gård, Uddevalla och så i juni 1970från denne till Boteåorten.
Betäckningssäsongen 1970 betjänade Frank 1579 tre ston innan hingsten såldes till Värmland. Före köpet av Ising 1536 användes i Skorped stationerade Namn 1612 till två ston. Ising betjänade sedan hingsten kommit till Holm nío ston.
Unghästinkörningen har som tidigare år på gott i regi av föreningens hingsthållare, en verksamhet som blivit uppskattad i bygden.

År1969
På den internationella Elmiamässan i Jönköping den 6-8 juni, varest 28 nordsvenska ston och hingstar från Västerbotten i norr till Blekinge i söder deltogo i hårda draglags- och maximiprov var föreningen representerad med Frank 1579 och kunde tillika glädja sig åt att Franksonen Räls samt två ston fallna efter föreningen tidigare hingstar hade uttagits bland de elimatrial av nordsvenska hästar som voro representerad på Elmia. På  FNH.s årsmöte som avhölls i samband med mässan erhöll föreningen en förnämilig utmärkelse. "Boteåorten" tilldelades nämligen professor Wilhelm Hallanders hederspris, Silverhästen, som instiftades 1923 och endast utdelats fyra gångertidigare, senast för 23 år sedan till Hingstuppfödningsanstalten Wången. Silverhästen finns presenterad i tidskriften Hästen nr 6/1969. Föreningen framför sitt stora tack för unika utmärkelsen
Bland årets avelsbefrämjande åtgärder kan nämnas transportbidrag för långväga kvalificerade ston, som förts till Frank samt omkostnadsbidrag till hästägare från Y län som deltagit å Elmia.

År 1968
Frank 1579 har liksom föregående år endast betjänat 8 ston. Hingsten har dokumenterat sig väl i aveln. I årets treårsklass på Wången hade Frank sålunda den såväl främst som den som placerde sig trea placerade hingsten.
Även i Wångens yngre årgångar är Frank far till en del av hingstmaterialet.
Under sina fem år i föreningen har Frank betjänat 89 ston med 72,1 procents dräktighet.
Redan 1967 avvecklades Kalknäsbetet genom försäljning. Under året har även Törstabetet avvecklats.

År 1967
Med anledninga av föreningens femtioåriga historia anordnades den 21 okt. en nordsvensk hästdag på Holms Säteri med deltagande av hingstar, avelsston och ungston från Ångermanland. Hingstar och avelsston testades framför mätarvagn. Högsta antalet uppnådda kp var322 och 11,4 hk. De två och treåriga stona placerades efter exteriör och körprov.
För hästdagens genomförande står föreningen i tacksamhetsskuld ill FNH och länets Hussållningssällskap som lämnade ekonomiska bidrag med respektive 3000 och 1500 kr.
På jubileumsdagen utdelades i penningspriser till 27 hästar 6000kr vartill kommer kostnader för transporter, lån av mätarvagn, lån av moderna skogskörningsredskap för demonstration mm. Rferat och fullständig prislista från hästdagen samt historik från föreningens femtio år finns införda i tidskriften Hästen nr 9-1957 och nr 10 1967-68.
Frank 1579 har under sin fjärde säsong i föreningens ägo endast betjänad 8 ston. Nordsvensk A-premierad travhingst har stått uppställd i grannskapet, vilken betjänat ett antal bruksston. Att nordsvenska rasens klyvning i bruks och travhäst skulle komma att skapa förvirring, befarades av de som rätt kunde bedöma framtiden.
Styrelsen har effktuerat stämmo beslut om försäljning av Kalknäsbetet (unghästbete). Kalknäsbetet inköptes 1947 för 7000kr. Försäljningssumman blev 11000kr.
Unghästinkörning förefaller bli allt populärare bland hästägarna i Ådalen. Föreningen hingshållare har under året kört in 22 unghästar.
Sedan statsanslagen numera inte utgår för hovvårdsverksamhet, har denna inskränkts till översyn av unghästarnas hovar på unghästbetena. Kostnaden härför är inbakad i betesavgifterna.

År 1965
Björkå Aktiebolag är alltjämt och sedan 1917 föreningens hingsthållare med stationeringsort Holm Säteri. Föreningens hingst Frank 1579 har under sin andra säsong i föreningens ägo betjänat 23 ston. Dräktighetsresultat för Frank år 1964 betäckta 28 ston  blev 64,3 procent 
Unghästbetena har varit fullbelagda, 55 unghästar. Allt tyder på att 1966 blir sista året som statsbidrag till unghästbeten kommer att utgå, i varje fall bidrag av någon betydelse för verksamhetens upprätthållande. Utan statsbidrag måste föreningens betesavgifter, om beten skola skötas som tidigare, höjas med 75 kr/häst. Stadsanslag har för unghästbeten har erhållits med 6400 kr
Hovvårdsföreningen har erhållit bidrag med 701 kr.
Under året har föreningens hingsthållareombesörjt dressyr och inkörning av ett trettiotal hästar. Enligt stämmobeslut har föreningen subventionerat inkörningen av unghästar inom sitt verksamhetsområde med 50kr/häst. Effektiv inkörningstid för normalhäst (tvåårig) har varit9,4 timmar och för äldre hästar 13,9 timmar. Uppstallningsdagarnas antal har i medeltal varit 22. Inkörningskostnaderna för normalhästen i medeltal totalt 324 kronor.

År 1964
Idar 1530 har under året tagits ur aveln på grund av kroniskt fång. Som ersättare för Idar har föreningen från Korsnäsbolagets Gimouppfödning förvärvat Frank 1579. Frank har under året betjänat 28 ston.
Unghästbetena är även detta år fullbelagda. Inkörning av unghästar fortsätter, förutom hingsthållarens egna hästar har 15 unghästar inkörts åt jordbrukare i bygden.

År 1963
Unghästbetena. Gustav Nyberg, Törsta har slutat handhavandet av unghästbetenoch unghästar Överenskommelse har träffats med Folke Falén.
Föreningen är liksom en lång följd av år stått som garant för hovvårdsföreningen. Hästavelsföreningen har detta år satsat 2351 kr i bidrag till hovvårdsföreningen.
Föreningen hingsthållare har med gott resultat ställt sig till förfogande för inkörning av unghästar, en verksamhet som av flera anledningar borde vinna ytterligare spridning på alla ställen där möjligheter finns.
Idar 1530 betjänade under sin andra säsong 39 ston (1962). Innevarande år
har Idar betjänat 38 ston.

År 1962
Idar 1530 betjänade detta år 39 ston
Hovvården: Här skall endast nämnasatt en i föremningen verksam hovslagare, Albert Holmberg, fått lämna sitt uppdrag , emedan han inte skötte detsamma ordentligt. Under hösten har Erik Bodén utfört en hel del rundskoningar i Boteå-Björkå-Sånga-området, men även denne har lämnat arbetet med hovvården. Föreningen har dock hovslagare som börjar någon av de första månaderna 1963. I Bjärtråområdet upprätthåller Sören Hägglund fortfarande arbetet.

År 1961
Tolle 1410 såldes före betäckningssäsongen till Bollnäsortens hästavelsförening. Tolle höjdes från AB till A. På Wångenauktionen den 28 mars inköpte föreningen 4-årige Idar 1530 e. Amant 1379 u. Olympia 15235. Idar betjänade under sin första säsong 55 ston, varav en del rätt långväga ifrån kommande.

År1960
Tolle 1410 betjänade detta år 42 ston. Betäckningsfrekvensen för Tolle har under detta år sjunkit. Anledningen torde vara att det för närvarande är gott om hingstar i Ådalen. Bl:a. har premierade travhingsten Junus 1478 stått uppställd icke långt från Holm. Junius har under året betjänat 110 ston, varav en del av sådan klass att de ur brukshästsynpunkt troligen hade varit värdaatt föras till annan hingst.

År 1959
Tolle har under sin tredje säsong i föreningen betjänat 52 ston. Unghästbetena är fortfarade fullbelagda, men på grund av torr sommar måste hästarna tas från betena något tidigare än normalt.

År 1958
Tolle 1410 har under sin andra säsong i föreningen betjänat 50 ston. För löftesrika avkommor i Älvsborgs läns norra avdelsområde, höjdes Tolles
 värebokstav vid sommarens premieringar från B till AB. Under säsongen har föreningen under kortare tid lånat A-premierade Dolme 1203, vilken betjänade 13 ston.

År 1957
Tolle 1410 har under sin första säsong i föreningens tjänst betjänat 64 ston
Då hingst materialet i angränsande avelsområden nu är fullt tillräckligt, finns det för närvarande för föreningens del icke någon anledning, att som under tidigare år stå med två hingstar. Icke för ty måste tyvärr kontateras att distriktets premieringsnämndsordförande, utan hörande av länets hälsovårdande myndigheter,genom iterimska tillståndbevis släpper in "lånehingstar".
Då uppgörelse ej kunnat träffas med Ådalens travhästägarförening om fortsatt isbanetrav inställdes 1957 års travtävlingar. Under året har tillika, efter förhandlingarledda av Svenska travsportens centralförbund, föreningen överlåtit sina totalistorsrättigheter på nybildade Ådalens travsällskap.
I samband med föreningens 40-års jubileum arrangerades i samband med FNH:s årsstämmai Sollefteå prestationsprov, de första i sitt slag i landet. I de rätt avancerade proven deltogo samtliga hingstar samt ett antal utvalda avelsston.

År1956
Hingsten Åbjörn 1111 störtade i blodpropp 29/5. Hingsten var född 1937.
Då ingen passande hingst fanns att förvärva under pågående betckningssäsong lånade föreningen Dolme 1203 . Denne betäckte under stationeringen på Holm 38 ston.Dessutom lånades Varg 1304 under en kort tid.
Under årets senare del lyckades styrelsen förvärva Tolle 1410. Tolle kommer från Älvsborgs läns norra distrikt och är privatuppfödd. Hingstens härstammning fyller de önskemål stämman gjort, nämligen att föreningens avelsområde nu borde betjänas av en hingst som saknar såväl Valde som Benusblod.

År 1955
Detta år upprättades ett avtal mellan föreningen  och veterinär Birger Andersson. Avsikten med avtalets ingående är att genom veterinärens hälsokontroll, sterilitetsarbe och dräktighetsdagnoser förbättra dräktighetsresultatet hos av föreningen ägda ochlånade ston.

År 1954
Under året har föreningen inköpt hingstarna Bjälke (W-54) och Åbjörn 1111.
Varg 1304 har efter avslutad betäckningssäsong sålts till Skorpedsortens hästavelsförening. Kvint 985 var under betäckningssäsongen stationerad i Källom Sidensjö. Kvint fick efter avslutad säsong på grund av åldersskäl sluta sina dagar. Betäckningssäsongen har för föreningens del varit den livligaste sedan verksamheten år 1917 började. Varg har betjänat 68, Bjälke 30, Kvint 36 och Åbjörn 24 ston.
Vid under året av Föreningen Nordsvenska Hästen i Sollefteå anordnad utställning av nordsvenska hästar för Västernorrlands län erövrade föreningens hingstar följande priser: Kvint 985 1:sta pris i klass II och VI,Varg 1304 1:sta pris i klass 1 och V1, Åbjörn1111 2:dra pris i klass II och Bjälke (W-54) 3:dje pris i klass I.
Föreningen har fortsatt utdelningen av penningpriser i Ådalen åt därtill förtjänta treåriga ston. Belönade ston har uttagits genom premieringsnämndes försorg. För genomförandet härav har inhämtats Kungl. Lantbruksstyrelsens tillstånd.
Isbanetravet kördes i fem dagar med en total omsättning på 711508kr. Till spelarna utbetalades 552623kr Efter att ha utbetalt arvoden, priser mm. återsod ett netto på 5339kr.

År 1953
Holm är som tidigare föreningens hingsthållare. Varg 1304 har under säsongen betjänat 58 samt Kvint 11ston. Varg har premierats AB och Kvint A.
Föreningen har liksom tidigare varit medlem i Samarbetsnämnden för Västernorrlands läns Hästavelsföreningar liksom i FNH. Genom fullmäktige situationen är föreningen även representerad i Svenska Travsportens Centralförbund.
Den i föreningens regi inspelade filmen "Levande hästkrafter" premiärvisades på årsstämman. Filmen har tillika visats på ett flertal platser såväl i som utanför länets gränser. FNH har under året inköpt en kopia av filmen.

År 1950
P.M. Angående tvist mellan styrelsen för Boteortens hästavelsför. och oppositionsgrupp av medlemmar i föreningen.
Utdrag ur protokoll fört vid extrea stämma med Boteåortens htf.i Undrom den 28/2 1950.
Begärde herr Göte Ulin och herr Sven Näsholm, att i uppkommen tvist om föreningens verksamhetsområde skulle tillsättas godemän enligt § 23 i föreningens stadgar. Efter diskussion härom, blev stämmans beslut i enlighet med herrar Ulin och Näsholms förslag, nämligen att styrelsen utsåge en godeman, opposionen en gode man, samt att de sålunda utsedda godemännen enligt stadgarnas § 23 hade att ute den tredje godemannen.
Godemännens enda uppgift skulle enligt av stämman preciserat beslut och egenhändigt gjorda formulering vara att UTREDA BOTEÅORTENS HTF VERKSAMHETSOMRÅDE.
                                 -----------------------------------------
Föreningen medlemmar finnes inom socknarna Sånga-Överlännäs-Boteå-Styrnäs. Dessutom finnes sedan 1937 en medlem i Ytterlännäs samt en medlem nu bosatt i Sollefteå (tidigare bosatt i Ytterlännäs, Kramfors samt Hoting).
Föreningen har inteckningar i hingstar såväl i Gussjöbygden som i Bjärtrå,samt har under betäckningssäsongen haft hingstar placerade bl.a. i Helgum, Resle m.fl. platser. De senaste åren för övrigt även i Lögdeå (Västerbotten).
Föreningen har sedan 1944 understött hästaveln i Ådalen från härnösandstrakten till områdena Fjällssjö-Junsele med 35000kr. Denna understödjande verksamhet enbart för hingsthållning.

Sedan 1948 har föreningen utdelat priser på premieringsplatser i Ådalen.
Föreningen bedriver isbanetrav med totalistor på Nylandsfjärden med deltagande från hela länet.
Föreningen har unghästbeten för ca 70 hästar ( två egna och en arrenderad fastighet). Unghästar har gått på bete vars ägare dels äro medlemmar i föreningen dels icke medlemmar. Samma avgifter har tillämpats för såväl medlemmar som icke medlemmar. Unghästarna komma från hela Ådalen.
Föreningen har inom sig bildat en hovvårdsförening kallad Boteåortens hästavelsförenings Hovvårdsförening. I denna finns medlemmar från Edsbordet till Prästmon. Föreningen hovslagare sköter verksamheten medels bil. ( Hovvårdsföreningen bildades emedan föreningen i egen regi ej kunde erhålla statsanslag för hovvårdsverksamheten). 
Föreningen är medlem i Samarbetsnämden för Ådalens hästavelsföreningar. Nämden har egna stadgar till vilka hänvisas.
Övriga hästavelsföreningar kallas jämväl "Orten" (Härnösandsorten, Bjärtråorten, Sollefteå-Långseleortens htf. ar m.fl.)
Av allt här anfört framgår tydligt att begreppet "orten" är diffust och att föreningens verksamhetsområden ej har markerade gränser, utan flyta in i varandra.

År 1947
Föreningen har under året utökat sin verksamhet till att omfatta hållande av unghästbeten. Sålunda har i Kalknäs inköpts 8,56 ha åker samt i Törsta på 25 år arrenderats ett hemman på 12,35 ha. Kulturplan för betesmarkens ordnande har upprättats av Hussållningssällskapets beteskonsulent tillika har markkartering utförts för vägledning vid betesmarkens gödsling. Å betena har under säsongen mottagits 19 unghästar mot en avgift av 40kr för 1-åringar samt 50kr för 2- och 3-åringar Under säsongen har unghästarna åtnnjutit hovvåtrd, vilken debiterats till självkostnadspris. kr 3,40 pr hästoch gång.
Kvint 985 betjänade 37 ston

År 1946
I februari månad inköpte föreningen av SödraDalarnas hästvänner A-premierade hingsten Kvint 985 för 15000 kr. Kvint har under året deltagit i Rikslantbruksmötet på Solvalla varest han erövrade 1:a priseti grupp med avkommlingar. Kvint har under säsongen betjänat 79 ston. Språng och fölavgifter har varit respektive 30:- och 50:-, lika avgift för medlemmar och icke medlemmar.
Ur föreningens resultaträkning kan bl.a utläsas.
Behållning trav  25390 kr.
Andel vinst från travet till hästavelsföreningar och hovslagerirörelse 3200kr.
Föreningens tillgångar 52981 kr.

 

Senaste kommentarer