Hästköp & avelsinfo under 1970- 2009

1970 Stod föreningen inför situationen att skaffa en värdig efterträdare då Frank såldes till Värmland. Blickarna i föreningsstyrelsen hade länge riktats mot Ising 1536 e. Osman 1133, ue. Dolme 1203 som ägdes av Karl Andersson, Kärra gård i Uddevalla. I juni 1970 lyckades föreningen komma över Ising 1536 som har en härstammning av högsta klass. Fadern Osman 1133, måste nog räknas till en av nordsvenskens matadorer. Morfar Dolme1203, var närmast outslitlig, torr och hård, kanske med för hög "framfart". Som kuriositet kan nämnas att fmfm var Askungen 631 som stått modell för professor Hallanders silverhäst som nu disponeras aav FNH. Ising 1536 har lämnat flera hingstar bland andra årets Wångentopp Öding ue. Frank 1579 såld till Mörklinta i Västmanland. Tyvärrr fick Ising 1536 utmönstras 1974 vid sjutton års ålder på grund av nedsatt fruktsamhet. Undersökningen visade att hingsten sperma ej var fullt korrekt. Det går kanske inte att ställa för höga krav på äldre hingstars fertilitet. Hingsten var vid utmönstringen i strålande kondition med hög betäckningspotens, men som nämnts var för stor procent av sperma defekt.

1975
inköpte föreningen Wångentoppen Åbo 1671 (B) e. Frank 1579 u. Prima 19613 ue. Namn 1612 född hos Erland Kjellgren Källom Sidensjö. Förvärvet av Åbo1671 kan synas något djärvt. På en del ston kommer det att innebära nära släktavel med Frank 1579. Då Åbos mor härstammar från Holm finns vidare både Tolle 1410 och Varg 1304 i antavlan och i botten det gamla Björkåblodet med Grane II 340  & Gausdalskungen 336. Ettåringar och årsföl efter Åbo 1671 ser lovande ut, men ännu återstår att se hur de framledes utvecklas. Åbo lämnade 8 stamboksförda ston, 1diplomsto samt hingsten Edikt 1729 , Åbo 1671 slaktades på grund av hovbensförsänkning.

1981 inköptes Ämne 1680 (A). Ämne lämnade 21 stamboksförda ston, varav 11 diplomston samt hingsten Kagg 1813. Kagg omkom på färjan till Gotland och därmed aldrig in i avelsarbetet.

Dävert 1722
(B) inköptes 1987 och var verksam i föreningen fram till 1992. Dävet lämnade 8 stamboksförda ston 2 diplomston samt hingstarna Integral 1789, Mysack 1816 och Profil 1868. Dävert slaktades på grund av att ingen ville köpa honom.

Bojman 1808
(AB)  inköptes från Uppland 1993 och var verksam till 2002. Bojman lämade 4 stamboksförda ston 3 st. diplomston och hingsten Undrom 1931. Undrom var en mycket bra körhäst. Tyvärr så fick Undrom 1931 inga ston eller ytterst få att betäcka. Bojman 1808 slaktades 2002 på grund av ett mycket svårbehandlat soleksem.

Lindus 1885 (AB) inköptes från Värmland 2003 och stod i föreningen ägo till 2008. Lindus 1885 en mycket trevlig hingst med bra lynne såldes till Örebo län.
Lindus har hittills lämnat 7 stamboksförda ston samt hingsten Stråbega Frasse 1971.
År 2009 Lånades hingsten Rolex 1937, en mycket trevlig hingst med mycket goda köregenskaper. Föreningen önskade köpa hingsten, men affären gick inte i lås.

År 2010 inköptes hingsten Boké 1979 från Mats Norell i Dalarna en otroligt lugn och harmonisk hingst. Hingsten placerades hos våra nya hingsthållare Jan-Ove och Jenny Lundkvist Landsjö Arnäsvall.

Senaste kommentarer