Annan historisk verksamhet


Annan Verksamhet
*1947 anlade föreningen gemensamhetsbeten för unghästar. Som mest disponerades två egna och en arrenderad fastighet som tillsammans kunde ta emot ett sextiotal hästar. Numera sedan aveln minskat och statsanslagen dragits in har unghästbetena avvecklats. Den sista fastigheten såldes 1972

*1948 bildades en hovslageriförening som annexförening till hästavelsföreningen. Verksamheten bedrevs i överensstämmelse med Kungl. Maj:ts kungörelse av den 16 april 1948. Sedan statsanslagen upphört även för hovvård och skogshästarnas antal minskat upplöstes också hovvårdsföreningen.

*År 1952 lät föreningen inspela färgfilmen "Levande hästkrafter" som realistiskt återger hästens olika arbetsuppgifter året runt.
Från samma år har utdelats penningpriser till treåriga ston med hänsyn till deras avelsvärde i samband med att de sattes in i aveln.

En betydelsefull åtgärd togs 1955 då föreningen anordnade sexuell hälsokontroll för alla ston som tillfördes föreningens hingstar. Avtal träffades med veterinär som enligt fastställda grunder ställdes till stoägarens förfogande. Avsikten var att genom sterilitetsbehandlingar och dräktighetsundersökningar förbättra i första hand dräktighetsförhållandet bland stona. Resultatet av denna verksamhet blev bra. Icke minst har det varit till stor fördel för bedömmandet av hingstarnas fertilitet. Den tidigare nämnde Bjelke 1400 skulle inte ha kunnat tas ur aveln så snabbt om icke veterinär kontrollverksamhet varit ordnad.

Under 1950-talet experimenterades för att få fram en bättre puta än de gamla traditionella. Ekonomiskt stöd erhölls ur professor Karl Erikssons fond i FNH.
I Ådalen arrangerades förr i tiden travtävlingar på isen, bygdetrav, vilka fått vika för de permanenta travbanorna. Från 1929 fram till 1956 var föreningen arrangör för femdagarstrav med totolisator på Nylandsfjärdens is. År 1957 tog Ådalens travsällskap över och anlade Dannero travbana. Med intäkterna från isbanetravet byggde föreningen upp sin ekonomi, vilket kommit den nordsvenska brukshästaveln till gagn.

Senaste kommentarer